[اسم]

das Erdöl

/ˈeːɐ̯tˌʔøːl/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Erdöle] [ملکی: Erdöl(e)s]

1 نفت

  • 1.Die Preise für Erdöl sind wieder gestiegen.
    1. قیمت نفت باز هم افزایش یافت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان