[فعل]

erschüttern

فعل گذرا و ناگذر

1 تکان دادن لرزاندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان