[اسم]

die Fäulnis

قابل شمارش مونث

1 گندیدگی پوسیدگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان