[اسم]

der Fairtrade-produzent

/fˈaɪɾtɾɑːdəproːduːtsˈɛnt/
قابل شمارش مذکر

1 تولیدکننده تجارت منصفانه شرکتی که از قوانین شرکت تولید منصفانه پیروی کند

شرکت تولید منصفانه WFTO
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان