[اسم]

die Fahrzeugklasse

/ˈfaːɐ̯ˌʦɔɪ̯kˈklasə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Fahrzeugklassen] [ملکی: Fahrzeugklasse]

1 گروه وسیله نقلیه

  • 1.Eine Fahrzeugklasse bindet den Führerschein an einen Fahrzeugtyp.
    1. گروه وسیله نقلیه، گواهی‌نامه را به نوع وسیله نقلیه مرتبط می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان