[اسم]

das Fahrverbot

/ˈfaːɐ̯fɛɐ̯ˌboːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fahrverbote] [ملکی: Fahrverbot(e)s]

1 ممنوعیت رانندگی

  • 1.Bei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten im Straßenverkehr kann ein Fahrverbot ausgesprochen werden.
    1. هنگام جرایم یا تخلفات در عبور و مرور می‌توان از یک ممنوعیت رانندگی صحبت به میان آورد.
  • 2.Das Fahrverbot kann, je nach Verstoß, von einem Monat bis zu drei Monaten verhängt werden.
    2. ممنوعیت رانندگی می‌تواند بسته به تخلف، از یک تا سه ماه معین شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان