[اسم]

die Fahruntüchtigkeit

/ˈfaːɐ̯ʔʊnˌtʏçtɪçkaɪ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Fahruntüchtigkeiten] [ملکی: Fahruntüchtigkeit]

1 عدم توانایی رانندگی

مترادف و متضاد fahrtüchtigkeit
  • 1.Eine absolute Fahruntüchtigkeit liegt vor, wenn die Alkoholkonzentration im Blut mindestens 1,1 Promille beträgt.
    1. یک عدم توانایی به رانندگی مطلق هنگامی که غلظت الکل در خون حداقل 1.1 بر میلی‌گرم را شامل شود، مطرح می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان