[اسم]

die Fahrzeit

/fˈɑːɾtsaɪt/
قابل شمارش مونث

1 زمان سفر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان