[اسم]

die Fahrtüchtigkeit

/faːɐ̯ˈtʏçtɪçkaɪ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Fahrtüchtigkeiten] [ملکی: Fahrtüchtigkeit]

1 توانایی رانندگی قابلیت رانندگی

مترادف و متضاد Fahruntüchtigkeit
  • 1.Die Fahrtüchtigkeit bezeichnet die geistige und körperliche Fähigkeit des Lenkers, ein Fahrzeug zu bedienen.
    1. به توانایی روحی و جسمی راننده برای راندن یک وسیله نقلیه، توانایی رانندگی گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان