[صفت]

geblümt

/jeːˈbluːmt/
قابل مقایسه

1 گل‌دار

  • 1.Ich trage Keinesfalls geblümt, nur Schwarz.
    1 . من به هیچ‌عنوان گل‌دار نمی‌پوشم، تنها مشکی [می‌پوشم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان