[صفت]

geboren

/ɡəˈboːrən/
غیرقابل مقایسه

1 متولد زاده‌شده

  • 1.ein geborener Pianist.
    1 . یک پیانیست زاده‌شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان