[صفت]

geborsten

قابل مقایسه

1 شکسته‌شده شکاف‌خورده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان