[صفت]

gebogen

قابل مقایسه

1 خمیده قوس‌دار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان