[صفت]

geblichen

قابل مقایسه

1 بی‌رنگ کم‌رنگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان