[اسم]

das Geheiß

قابل شمارش خنثی

1 دستور حکم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان