[اسم]

der Gehilfe

قابل شمارش مذکر

1 دستیار کمک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان