[اسم]

der Gratulant

قابل شمارش مذکر

1 تبریک‌گوینده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان