[فعل]

grauen

فعل گذرا و ناگذر

1 روشن شدن

2 خاکستری شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان