[اسم]

die Graupe

قابل شمارش مونث

1 جو پوست‌کنده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان