[فعل]

graupeln

فعل گذرا و ناگذر

1 برف‌باران باریدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان