[اسم]

die Graupel

قابل شمارش مونث

1 برف‌باران برف‌دانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان