[اسم]

das Gusseisen

قابل شمارش خنثی

1 چدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان