[صفت]

hämisch

قابل مقایسه

1 غرض‌ورزانه کینه‌توزانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان