[اسم]

das Häkchen

قابل شمارش خنثی

1 علامت تیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان