[اسم]

der Häher

قابل شمارش مذکر

1 زاغ کبود (نوعی پرنده اروپایی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان