[فعل]

häkeln

فعل گذرا و ناگذر

1 قلاب‌بافی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان