[اسم]

die Habe

قابل شمارش مونث

1 دارایی مال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان