[اسم]

der Hauch

قابل شمارش مذکر

1 نفس دم

2 نسیم

3 رایحه عطر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان