[صفت]

hauchdünn

قابل مقایسه

1 بسیار نازک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان