[اسم]

der Haufen

/ˈhaʊ̯fm̩/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Haufen] [ملکی: Haufens]

1 توده کپه، تعداد زیاد

مترادف و متضاد eine Menge von
 • 1.Es gab einen Haufen Steine neben der Straße.
  1. یک توده سنگ در کنار خیابان قرار داشت.
 • 2.Sie müssen Haufen von Abfällen beseitigen.
  2. شما باید کپه‌ای از آشغال‌ها را از بین ببرید.

2 مقدار زیاد یک عالم، یک خروار

مترادف و متضاد sehr viel
ein Haufen + Subst/+ Gen
یک عالم [مقدار زیاد]
 • 1. Das ist ein Haufen Arbeit.
  1. این یک خروار کار است.
 • 2. Das kostet einen Haufen Geld.
  2. این یک عالم پول می‌خواهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان