[اسم]

der Hauer

قابل شمارش مذکر

1 کارگر کارگر معدن

2 دندان نیش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان