[اسم]

der Keim

قابل شمارش مذکر

1 نطفه جوانه

2 میکروب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان