[ضمیر]

kein

/kaɪ̯n/

1 هیچ [حرف تعریف منفی]

 • 1.- Was für ein Auto haben Sie? – Ich habe keins.
  1. - چه ماشینی دارید؟ - من هیچی [هیچ ماشینی] ندارم.
 • 2.Es gibt keine Eintrittskarten mehr.
  2. دیگر هیچ بلیطی وجود ندارد.
 • 3.Ich habe keine Kinder.
  3. من هیچ بچه‌ای ندارم.
 • 4.Ich habe leider heute keine Zeit.
  4. متأسفانه امروز من هیچ وقتی ندارم.
 • 5.Wir haben keine Äpfel mehr.
  5. ما دیگر سیب نداریم.
کاربرد kein به‌معنای هیچ
- استفاده از این واژه به معنای هیچ‌یک یا هیچ:
".Sie fand keine saubere Tasse im Schrank" (او هیچ فنجان تمیزی در کمد پیدا نکرد.)
- این واژه هنگامی که به‌صورت تنها به‌کار می‌رود به معنای هیچ‌کدام یا هیچ‌چیز است:
".Mir gefällt kein(e)s von beiden" (من هیچ‌کدام از آن‌ دو را نمی‌پسندم.)
"!Das glaubt dir keiner" (هیچ‌کس تو را باور ندارد!)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان