[عبارت]

kein Blatt vor den Mund nehmen

/kaɪ̯n blat foːɐ̯ deːn mʊnt ˈneːmən/

1 رک و راست بودن بدون ابهام و کنایه سخن گفتن

  • 1.In einem offenen Gespräch sollte man kein Blatt vor den Mund nehmen.
    1. در یک بحث آزاد، بهتر است که بدون ابهام و کنایه حرف زده شود.
  • 2.Sie war eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nahm.
    2. او زنی بود که رک و راست بود. [بدون ابهام و کنایه سخن می‌گفت.]
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "کاغذی را به جلوی دهان نگرفتن" است و از آن جهت که در تئاتر، بازیگرانی که قصد صحبت نکردن داشتند، یک ماسک جلوی دهان خود میگرفتند؛ کنایه از "رک و راست بودن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان