[اسم]

der Kellerraum

/ˈkɛlɐˌʀaʊ̯m/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Kellerräume] [ملکی: Kellerraum(e)s]

1 فضای زیرزمین اتاق زیرزمین

  • 1.zwei bewaffnete Männer waren vor dem Kellerraum.
    1. دو مرد مسلح پشت فضای زیرزمینی بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان