[اسم]

der Keller

/ˈkɛlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Keller] [ملکی: Kellers]

1 زیرزمین انباری

  • 1.Unser Keller ist leider sehr feucht.
    1. متأسفانه زیرزمین ما خیلی مرطوب است [رطوبت دارد].
  • 2.Unser Keller ist nicht besonders groß.
    2. زیرزمین ما خیلی بزرگ نیست.
  • 3.Unter unserem Haus ist ein großer Keller.
    3. زیر خانه ما، زیرزمین بزرگی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان