[اسم]

der Kelch

قابل شمارش مذکر

1 جام (ظرف)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان