[قید]

keinesfalls

/ˈkaɪ̯nəsˌfals/
غیرقابل مقایسه

1 هرگز به هیچ وجه، ابدا

  • 1.Das dürfen wir keinesfalls akzeptieren.
    1. ما به هیچ وجه اجازه نداریم این را بپذیریم.
  • 2.Wir sind keinesfalls vor 17.00 Uhr fertig.
    2. ما هرگز قبل از ساعت 17 تمام نمی‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان