[عبارت]

keinen Finger krumm machen

/kaɪnən fɪŋɐ kʁʊm maxən/

1 انجام ندادن بیکار بودن، تنبل بودن

  • 1.Hoffnung der israelischen Regierung ist, dass Hamas und Fatah einander auslöschen, ohne dass Israel einen Finger krumm machen muss.
    1. امید دولت اسراییل این است که "حماس" و "فتح" یکدیگر را نابود کنند بدون آنکه اسراییل اجبار به انجام کاری را داشته باشد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "هیچ انگشتی را خم کردن" است و کنایه از "عدم فعالیت و بیکاری" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان