[اسم]

die Kilowattstunde

قابل شمارش مونث

1 کیلووات ساعت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان