[اسم]

der Kinderarzt

/ˈkɪndɐˌʔaːɐ̯ʦt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Kinderärzte] [ملکی: Kinderarztes] [مونث: Kinderärztin]

1 متخصص کودک پزشک کودک

  • 1.Ein Kinderarzt hat gelernt, die besonderen Erkrankungen von Kindern zu behandeln.
    1. یک متخصص کودک آموزش دیده‌است که بیماری‌های ویژه کودکان را معالجه کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان