[اسم]

das Kind

/kɪnt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Kinder] [ملکی: Kind(e)s]

1 بچه کودک

مترادف و متضاد Baby Nachkomme Nachwuchs Sohn Tochter
 • 1.Die Kinder spielen Fußball.
  1. بچه‌ها فوتبال بازی می‌کنند.
 • 2.Wie viele Kinder haben Sie?
  2. شما چندتا بچه دارید؟
 • 3.Wir haben ein Kind bekommen.
  3. ما بچه‌دار شدیم.
 • 4.Wir haben zwei Kinder.
  4. ما دوتا بچه داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان