[اسم]

das Kind

/kɪnt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Kinder] [ملکی: Kind(e)s]

1 بچه کودک

مترادف و متضاد Baby Nachkomme Nachwuchs Sohn Tochter
 • 1. Die Kinder spielen Fußball.
  1 . بچه‌ها فوتبال بازی می‌کنند.
 • 2. Wie viele Kinder haben Sie?
  2 . شما چندتا بچه دارید؟
 • 3. Wir haben ein Kind bekommen.
  3 . ما بچه‌دار شدیم.
 • 4. Wir haben zwei Kinder.
  4 . ما دوتا بچه داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان