[اسم]

die Kleinigkeit

قابل شمارش مونث

1 چیز مختصر اندک، جزئی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان