[اسم]

der Kleingarten

/klˈaɪŋaɾtən/
قابل شمارش مذکر

1 باغچه باغ کوچک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان