[اسم]

die Kleinanzeige

/klˈaɪnantsˌaɪɡə/
قابل شمارش مونث

1 آگهی کوچک آگهی طبقه‌بندی شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان