[اسم]

die Kleinfamilie

/ˈklaɪ̯nfaˌmiːli̯ə/
قابل شمارش مونث
[جمع: kleinfamilien] [ملکی: Kleinfamilie]

1 خانواده کوچک

  • 1.Eine Kernfamilie bestehend aus den Eltern und 12 Kindern ist keine Kleinfamilie.
    1 . یک خانواده ی مرکزی تشکیل شده از والدین و 12 فرزند خانواده‌ای کوچک نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان