[اسم]

die Kleidung

/ˈklaɪ̯dʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Kleidungen] [ملکی: Kleidung]

1 لباس تن پوش

  • 1.Hier brauchen Sie auch im Sommer warme Kleidung.
    1 . اینجا در تابستان هم به لباس گرم نیاز دارید.
  • 2.Seine Kleidung ist unmodern.
    2 . لباس‌های او قدیمی است. [از مد افتاده است.]
  • 3.Wo finde ich Kleidung? – Jacken im ersten, Jeans im zweiten Stock.
    3 . کجا [می‌توانم] لباس پیدا کنم؟ – ژاکت‌ها در اولین، و جین‌ها در دومین طبقه.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان