[اسم]

der Kleiderbügel

/ˈklaɪ̯dɐˌbyːɡl̩/
قابل شمارش مذکر
[جمع: kleiderbügel] [ملکی: kleiderbügels]

1 جارختی چوب‌لباسی

  • 1.Häng bitte deinen Mantel auf den Kleiderbügel!
    1. لطفا پالتویت را بر روی جارختی آویزان کن!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان