[اسم]

das Kleid

/klaɪ̯t/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Kleider] [ملکی: Kleid(e)s]

1 پیراهن زنانه لباس زنانه

  • 1.Das Kleid passt dir.
    1. این پیراهن اندازه‌ات است.
  • 2.Dieses Kleid zieht Natascha zur Hochzeit ihrer Freundin an.
    2. "ناتاشا" این لباس را برای عروسی دوستش می‌پوشد.
  • 3.Ich habe mir ein neues Kleid gekauft.
    3. من برای خودم یک لباس جدید خریده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان