[اسم]

die Kleiderordnung

/klˈaɪdeːrˌɔɾdnʊŋ/
قابل شمارش مونث

1 دستورالعمل پوشش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان